Med sikte på minskad frånvaro vid Jämtlands Gymnasium

Teamet från Jämtlands Gymnasium, med Camilla Wedfelt som teamcoach, har identifierat oönskad frånvaro som sitt förbättringsområde. Arbetet sker i ett tvärprofessionellt team bestående både av personal från skolan (lärare, kurator och beteendevetare), och elever från tre yrkesprogram. LÄS MER »

”Ungdomarna ser oss med andra ögon”

– Vårt mål är jätteambitiöst, men vi tror att små saker kan påverka ganska mycket, säger Cecilia Murray. Att förkorta väntetiderna vid ungdomsmottagningen i Borås och minska antalet uteblivna besök med femton procent blev ett tydligt förbättringsmål för teamet. LÄS MER »

Trygghet skapar hållbar praktik för ungdomar

– Vårt kärnarbete är att ge stöd till unga för att de ska kunna nå ut i arbetsliv eller vidare i studier, förklarar Maria Heimer, som är arbetskonsulent och teamledare på Misa Ung. Uppdragen kommer oftast kommer från HVB-hem eller socialtjänsten, men att även skolor kan ta in Misa Ung på uppdrag. LÄS MER »

”Ungdomarna får oss att tänka utanför boxen!”

– Vi vill skapa en tillit och en öppenhet, säger Kristina Thoma, som är gruppledare inom boendestödet i Huddinge, där man har för avsikt att minska antalet avbokade möten och förbättra bemötandet och dialogen med de som får stöd. LÄS MER »

Ungas delaktighet avgörande för lyckat förbättringsarbete

Ungas delaktighet avgörande för lyckat förbättringsarbete Entusiasm, engagemang och förändringsvilja har dominerat kvalitetsarbetet inom Växa och må bra, där de ungas erfarenheter varit utgångspunkter för att förbättra arbetet inom skola, ungdomsmottagning, boendestöd och arbetsträning för unga. Arbetet beskrivs som en ögonöppnare som lett till helt nya arbetssätt där inkludering och delaktighet står i fokus. NSPH-projektet […] LÄS MER »

Ungdomar från Växa och må bra gjorde succé på Barnrättsdagarna 2019!

Ungdomar från Växa och må bra gjorde succé på Barnrättsdagarna 2019! Den 9 april var nio ungdomar, som är aktiva i Växa och må bra-projektet, på plats på Barnrättsdagarna i Örebro för att berätta om hur de på olika sätt arbetar med att göra ungdomars röster hörda. Det var ett mycket välbesökt seminarium där ungdomarna […] LÄS MER »

Johanna, Lianna och Ilham till Barnrättsdagarna 2019

Den 9 april deltog de här tre ungdomarna på Barnrättsdagarna i Örebro. Inför en fullsatt salong med 200 deltagare, berättade tjejerna om hur de är aktivt involverade i mottagningens utvecklingsarbete för att minska köer genom att undvika uteblivna besök till mottagningen. LÄS MER »

Team Östersund: “Vi vill att fler ska ta examen”

Titta på filmen om teamet från Jämtlands Gymnasium Wargentin. Utvecklingsteamet med 6 elever, lärare, kurator och specialpedagog som arbetar för ökad närvaro på yrkesprogrammen genom ökad trygghet, trivsel, motivation och bättre bemötande i klassrummet. LÄS MER »
Problemet i vår tid är inte de onda...utan de goda människornas tystnad.

Problemet är de goda människornas tystnad

Är du ofta tyst trots att du har något viktigt att säga? Med arbetsboken i inflytande kan du träna på att uttrycka dina tankar och idéer och argumentera för din sak hemma och i skolan. LÄS MER »

När hela världen är tyst…

Genom att träna på att uttrycka dina tankar och idéer och säga din åsikt får du mer inflytande över viktiga saker i ditt  liv. Du får mer makt och verktyg att påverka din situation. LÄS MER »
Arbete pågår

Start för utbildningsprogram!

Den 22 oktober hade vi nöjet att samla fyra nya utvecklingsteam till den första av fem heldagsträffar tillsammans. Programmet består förutom av gemensamma utbildningsdagar i Stockholm från oktober 2018 till maj 2019, också arbetsmöten med det egna teamet på hemmaplan däremellan. LÄS MER »

Bild ur arbetsboken "Ta mig på allvar"

Bild Lotta Sjöberg

Hjälp, råd och stöd

Så får du rätt stöd i skolan

5 tips: Bli din egen bästa vän

Fråga och lyssna

Se filmen om förbättringar i skola, socialtjänst och psykiatri.

Rebecca Anserud ambassadör i Hjärnkoll

“Det fanns inte en enda vuxen som såg mig”