När hela världen är tyst…

Genom att träna på att uttrycka dina tankar och idéer och säga din åsikt får du mer inflytande över viktiga saker i ditt  liv. Du får mer makt och verktyg att påverka din situation. LÄS MER »

Misa Ung involverar målgruppen

I årets utbildningsprogram inom Växa och må bra deltar Misa Ung med ett av fyra team. Medarbetare och ungdomar från Misa Ung lär sig använda metoder som konkret kan förbättra mötet med ungdomarna och göra dem mer delaktiga. LÄS MER »

Gymnasieskolan Wargentin satsar på hälsa

Jämtlands Gymnasium Wargentin deltar i vår utbildning tillsammans med elever från Hantverks- och Livsmedelsprogrammet. LÄS MER »

UMO lyssnar på ungdomarna

Ungdomsmottagningen i Borås har bildat ett tvärprofessionellt team och bjudit in ungdomar med erfarenhet från verksamheten. De arbetar tillsammans med ett förbättringsområde. LÄS MER »

Unga påverkar boendestödet

Boendestödet i Huddinge kommun satsar på att utveckla verksamheten i samarbete med ungdomar som själva har erfarenhet av insatsen. Ett tvärprofesionellt team deltar i Växa och må bra:s utbildningsprogram 2018/2019. LÄS MER »
Arbete pågår

Start för utbildningsprogram!

Den 22 oktober hade vi nöjet att samla fyra nya utvecklingsteam till den första av fem heldagsträffar tillsammans. Programmet består förutom av gemensamma utbildningsdagar i Stockholm från oktober 2018 till maj 2019, också arbetsmöten med det egna teamet på hemmaplan däremellan. LÄS MER »
Växa och må bra:s redaktion deltog den 10 oktober

Växa:s ungdomar ledde konferens om vägar till psykisk hälsa

Den 10 oktober, World Mental Health Day, var Växa och må bra med och arrangerade konferensen “Visst går det!”. Allt för att visa vägar till förbättrad psykisk hälsa för barn och unga. Emma, Filippa och Junior var moderatorer och Elin, Freja och Oliver från redaktionen höll ett seminarium. De dokumenterade också dagen med foto, film och intervjuer. LÄS MER »
Deltagare på kurs i inflytande 29 september

Utbildning i inflytande engagerar unga

Vi vill stärka ungdomar att framföra sina åsikter, prova argument i diskussioner men även att lyssna på andra. Därför har vi tagit fram en kurs i inflytande. En av de som deltog i utbildningen var Sohelia, 18 år. LÄS MER »
Problemet i vår tid är inte de onda...utan de goda människornas tystnad.

Problemet är de goda människornas tystnad

Är du ofta tyst trots att du har något viktigt att säga? Med arbetsboken i inflytande kan du träna på att uttrycka dina tankar och idéer och argumentera för din sak hemma och i skolan. LÄS MER »

Bild ur arbetsboken "Ta mig på allvar"

Bild Lotta Sjöberg

Hjälp, råd och stöd

Så får du rätt stöd i skolan

5 tips: Bli din egen bästa vän

Se filmen om förbättringar i skola, socialtjänst och psykiatri.

Rebecca Anserud ambassadör i Hjärnkoll

“Det fanns inte en enda vuxen som såg mig”