Dokumentation konferenser

 

Kontakt
info@nsph.se
08-120 488 40

– Inspirationsdag om anhörigstöd

NSPH, SKL, Nka, och Studieförbundet Vuxenskolan inbjuder till en inspirationsdag den 20 oktober 2017 om stöd till anhöriga till personer med psykisk ohälsa.

Dagen bjuder på handfasta föreläsningar om verktyg och metoder för anhörigstöd och med senaste nytt om utbildning av kommunala anhörigkonsulenter.
Målgruppen för dagen är personal inom kommunens anhörigstöd, handläggare och arbetsledare inom socialtjänsten, personal och chefer inom landstingspsykiatrin samt utbildningsansvariga inom vård och omsorg, studieförbund och representanter för berörda brukarorganisationer.

Dokumentation från konferensen:

Anhörigprojektet – lärdomar, material och kunskap från tre års projektarbete
Ingrid Lindholm och Jenny Lindström, från NSPH:s Anhörigprojekt
Anhörigprojektet – presentation pdf (utan filmer)
Film – Vem hjälper den som hjälper?
Film – Pirjos berättelse: När det värsta händer

Film – Manifestation Mynttorget, Stockholm 10/10 2017
Film – Vem hjälper den som hjälper?

Nytt inspirationsmaterial
Eva Gustafsson, möjliggörare, Nka
Nka – Presentation pdf

Anhörigperspektiv på neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
Marie Adolfsson, utbildningsledare, Riksförbundet Attention
Attention utbildning – Presentation i pdf
Film – Mamman och hoppet om förståelse
Film – Pappan och alla kontakter

Stöd till den som står nära någon med en ätstörning
Fredrika Sandell, projektledare Närståendestöd, Frisk&Fri
Frisk & Fri – Presentation i pdf

Exempel på samverkan psykiatrianhöriga
Liselotte Risö-Bergerlind, nätverket Styrning och Ledning av Psykiatrin

Råd och konkreta tips till anhöriga som lever nära den som inte orkar leva
Ullakarin Nyberg, suicidexpert, ordförande i Svenska Psykiatriska Föreningen
Presentationen läggs upp inom kort

Hur går vi vidare?
Panelsamtal mellan representanter från SKL, Nka och NSPH och dess medlemsförbund
Ulla Elfving Ekström, Schizofreniförbundet
Anders Noreliusson, Anhörigprojektet
Mats Ewertzon, Nka
Mikael Malm, SKL

 

Visa Vägar till ökat inflytande 2017

Tid: 10 maj 2017 kl. 9.00 – 16.16
Plats: ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm
Målgrupp: Till alla som är intresserade av det utvecklingsarbete som pågår för att förbättra vård- och stödverksamheter inom psykiatrin.
Program Visa Vägar 2017

Dokumentation från konferensen

Presentationer

Initiativ för en bättre psykiatri – Minskat tvång inom barn- och ungdomspsykiatrin
Andrea Larsson och Louise Aronsson, utredningssekreterare, Regeringskansliet
Initiativ för en bättre psykiatri_Visa vägar, Larsson & Aronsson

Trygg och effektiv utskrivning – samverkan vid utskrivning från slutenvården
Mikael Malm, handläggare psykiatrifrågor, SKL
Samverkan vid utskrivning_Visa vägar maj 2017 b_Mikael Malm

Hur motverkar vi diskriminering på grund av psykisk ohälsa?
Johanna Wester och Nicole Wolpher, projektet Din Rätt, Ulrika Fritz, Yrkesföreningen för personligt ombud Sverige, YPOS
Din Rätt_Visa Vägar Din Rätt 2016_7

Hälsoutveckling hos asylsökande och nyanlända
Elin Sundeman, projektledare för projektet “Den egna berättelsen – om psykisk ohälsa och migration”, Hjärnkoll
Den egna berättelsen_Elin_Sundeman
Ing-Marie Wieselgren, psykiatrisamordnare, SKL
Visa vägar 10 maj IMW