NSPH i Almedalen 2018

Vi finns på plats i Psykisk Hälsa-huset på Kinbergs plats 8 i Visby

Se länkad karta

NSPH Program Almedalen 2018_webb (pdf)

Följ uppdateringar i evenemanget på
www.psykiskhalsahuset.nu
www.facebook.com/psykiskhalsahuset

Vi berättar löpande i sociala medier om våra aktiviteter under Almedalsveckan
Facebook.com/NSPH.se
På Twitter heter vi @NSPHSverige

NSPH:s Program i Almedalen

Onsdagen den 4 juli kl. 13.30-14.30 Länk till webbsändning
Hur hjälper vi bäst barn och unga med psykisk ohälsa?
Det finns stora vinster, mänskligt och ekonomiskt, med att så tidigt som möjligt
identifiera och behandla psykisk ohälsa hos barn och unga. För det behövs helhetsperspektiv och samordning. Hur bör ansvars- och rollfördelningen för en långsiktig strategi utformas för bättre psykisk hälsa hos unga?

Medverkande:
Katrin Häggström Westberg, sjuksköterska i psykiatri och doktorand, högskolan i Halmstad
Ing-Marie Wieselgren, psykiatriker och projektchef, SKL Uppdrag Psykisk Hälsa
Karin Rågsjö, ledamot i socialutskottet, Vänsterpartiet
Filip Jovicic, Liberalerna, kandidat till landstinget i Uppsalas län
Johanna Hennberg, ambassadör, Hjärnkoll
Mårten Jansson, NSPH, moderator

Torsdagen den 5 juli kl. 10.30-11.30 Länk till webbsändning
Att bygga broar mellan anhöriga och vården
Att vara anhörig till en närstående med psykisk ohälsa kan ställa höga krav. Den långvariga
stressen ökar risken för den anhöriga att själv bli sjuk. Så vem hjälper anhöriga
att orka? Hur kan dialogen mellan vårdpersonal och anhöriga förbättras? Hur bygger
vi broar och skapar förtroende dem emellan?

Medverkande:
Lennart Magnusson, verksamhetschef, Nka
Anki Sandberg, ordförande, NSPH
Emma Henriksson, riksdagsledamot, KD
Susanne Rolfner Suvanto, moderator

Torsdagen den 5 juli kl. 12.00-13.00 Länk till webbsändning
Vi kan och vill förbättra – metoder för att öka brukarinflytandet i vården

Alla vet att det är viktigt med brukarnas delaktighet för att utveckla vårdens olika
verksamheter. Men hur ska vi göra samarbetet meningsfullt för både brukare och
personal? NSPH presenterar metoder för hur inflytandet kan bli konkret; där
brukarnas kompetens blir en självklar del i verksamhetsstyrningen.

Medverkande:
Maria Kindefält Trygg, verksamhetschef, Hjärnkoll
Mårten Jansson, utvecklingsledare, NSPH
Eleonor Sundlöf, utvecklingsledare, socialpsykiatrin i Huddinge kommun

Torsdag den 5 juli kl. 15.00 – 16.00 Länk till webbsändning
Kan patienterna rädda vården?

Det finns ett stort behov av ökad patientcentrering i hälso- och sjukvården. Professionerna
har antagit utmaningen, men hur ser vi till att patienterna deltar i arbetet?
Vad händer när vi tillsammans utvecklar vårdens arbetssätt? Hur kan patienten bli en
resurs för vården istället för en belastning?

Medverkande:
Hans-Inge Persson, författare och samhällsdebattör, GPCCs personråd för patienter
och närstående
Marit Grönberg Eskel, handläggare Uppdrag Psykisk Hälsa, SKL
Mårten Jansson, utvecklingsledare, NSPH
Lotta Håkansson, förbundsordförande, Reumatikerförbundet
Lise-Lotte Risö Bergerlind, chef för Kunskapsstöd för psykisk hälsa,
Västra Götalandsregionen
Susanne Rolfner Suvanto, moderator

Almedalens officiella program www.almedalsveckan.info