Johanna Wester: Situationen bakom siffran

De senaste åren har jag arbetat med mänskliga rättigheter på olika sätt, och under den tiden har jag haft upplevelsen av två saker.

1) En människas välmående har många olika dimensioner, och alla hänger de ihop. Som med mänskliga rättigheter, vilka man kan prata om ur ett moraliskt perspektiv, ur ett politiskt eller juridiskt, uppmärksamma genom journalistik, teater, debatt, trivselregler, barnuppfostran eller lagändringar. Ämnet har hundra ingångar. Samma uppfattning har jag om diskriminering, som jag jobbar med nu. Frågan har många samspelande nivåer, vilka kan lyftas på olika sätt. Som ansvarig för Nationell Samverkan för Psykisk Hälsas arbete mot diskriminering ska jag försöka att bara låta fantasin sätta gränserna för oss.

Johanna Wester2) Det är effektlöst att göra exempel med hjälp av stora folkgrupper, om man jämför med att exemplifiera med en enda person. Om jag under en föreläsning har berättat att det finns runt 100 miljoner gatubarn, har publiken nickat. Men det är först till bilden på den skoputsande fyraåringen som folk har börjat anteckna. När jag framöver ska prata om diskriminering ska jag försöka undvika att prata om statistik utan att också para ihop den statistiken med en situation. En levande individ framför våra ögon.

Varje dag tar exempelvis en pensionär i Sverige sitt liv, och de flesta av dem är män. Men konkretare än så: glänta på dörren till den äldre man som, efter att under tio år ha nekats rätt medicin, nu står redo att hänga sig. (Risken att drabbas av depression är fyra gånger så stor efter 65. Ändå sker något märkligt vid den åldersgränsen – många personer med psykisk ohälsa slussas in i enbart äldreomsorgen och förlorar därmed samtalsterapi, rätt medicinering, boendestöd eller sysselsättning.) Eller såhär: Nära hälften av alla med psykisk ohälsa upplever att de blivit orättvist behandlade när de sökt hjälp i sjukvården eller psykiatrin. Men mer konkret kan man försöka uppmärksamma den bipolära tjugotreåring som idag vädjade till vården om akuthjälp med sin ångest, men avfärdades med rekommendationen att börja motionera.

Diskrimineringens följder kan se ut på många olika sätt, och alla är verkliga. Tre av fyra i Sverige har erfarenhet av psykisk ohälsa. Att kavla upp ärmarna inför projektet Din Rätt är kort sagt motiverande: Vad mycket chans till förbättring det finns!

Johanna Wester,

projektledare för antidiskrimineringsprojektet Din Rätt

 

Debattartiklar av Johanna

Dagens samhälle okt 2015 – Öppenhet och kunskap minskar diskrimineringen

SVT Opinion, april 2016 – Alla bör få samma förutsättningar att skriva högskoleprovet

Dagens samhälle, jan 2017 – Skärpt lag öppnar för bättre arbetsmiljö för alla

Dagens samhälle, maj 2017 – Psykisk ohälsa får inte vara grund för diskriminering

ETC, maj 2017 – Socialtjänsten riskerar diskriminera personer med psykisk ohälsa

Dagens juridik, juni 2017 – Hög tid att inkludera rättsväsendet i diskrimineringslagen 

SVT Opinion, juli 2017 – Samhället sviker personer med psykisk ohälsa