Tankar inför sommaren

Anki fotograf oklartVårterminen har varit spännande och intensiv på flera olika sätt för oss som är aktiva i NSPH. Året inleddes med en lång och påfrestande osäkerhet om framtiden. Inte förrän veckan före påsk fick vi besked från departementet om årets medel. Vi har varit med om fördröjningar förut, men aldrig att det dragit ut så på tiden. Resultatet blev att möten måste ställas in eller senareläggas. Det är aldrig roligt att tappa fart, men det tog vi igen genom en väldigt späckad period i april-juni.

Första gången regeringen beslutade att stödja vårt samarbete i nätverket NSPH var i mars 2007. Sedan dess har medlemsorganisationernas samarbete förstärkts och fördjupas. Nätverket har fortsatt att utvecklas och intresset för de frågor som vi driver har växt. Våra kunskaper och erfarenheter efterfrågas i många olika sammanhang, vilket bekräftar det stora behovet av ett fördjupat inflytande för patienter, brukare och anhöriga inom psykiatrin.

Vi har sedan starten genomfört två egna Arvsfondsprojekt och är mitt uppe i ett tredje, vårt antidiskrimineringsprojekt ”Din Rätt”. Vi samverkar även med två projekt där medlemsorganisationer är projektägare; ”Brukarrevisionsprojektet” (RSMH) och ”Anhörigprojektet” (Schizofreniförbundet).

Dessutom har vi beviljats två helt nya projekt: ”PEER Support”, som startade i mars och handlar om att utveckla den professionella kamratstödjaren som en ny yrkesroll i svensk sjukvård, och ett efterlängtat projekt om barn och unga som vi nyligen fick besked om godkänd finansiering. Det senare startar vi efter sommaren. Projekten är det som möjliggör att vi kan ta fram intressanta studiecirklar, faktamaterial, skrifter, filmer och seminarier. Genom dem kan vi också bedriva aktivt utvecklingsarbete tillsammans med våra lokala föreningar och progressiva krafter inom professionen.

Men fler spännande utmaningar väntar oss. Redan nästa vecka kommer vi att delta i flera intressanta seminarier under Almedalsveckan – bland annat är vi med och arrangerar ett om kvalitén på HVB-hem samt ett om SVIPS, Samverkan för värdebaserad vård inom psykiatrin.

Till hösten tar vi nya tag med vår egen interna organisation. En majoritet av organisationerna vill gå vidare och bilda en egen ideell organisation. Argumentet är att det skapar en större tydlighet och ger organisationerna ett gemensamt ansvar. Men så otroligt stora förändringar tror jag inte det innebär. Vi har hela tiden arbetat efter en organisatorisk plattform som är den gemensamma nämnaren för vår samverkan. Plattformen beskriver det som är vår strävan, att skapa en bättre psykiatrisk vård med hög grad av inflytande för de människor som berörs av den. Vi gör det genom att samla personer som vill påverka. På köpet får vi glädjen av goda möten där vi kan känna igen oss i varandra.

Jag vill önska alla er som läser detta en riktigt skön sommar fylld av vila, sol, bad och berikande upplevelser!