NSPH – en oumbärlig resurs för ökad kunskap i samhället om psykisk ohälsa

Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa, NSPH är ett nätverk som startade 2007 och har idag 13 medlemsorganisationer. På den här sidan kan du läsa om hur NSPH arbetar.

Vad är NSPH?

– Nationell samverkan för psykisk hälsa, NSPH, är ett nätverk av patient-, brukar- och anhörigorganisationer inom det psykiatriska området.

– Vi ser oss patienter, brukare och anhöriga som en oumbärlig resurs i vården, stödet och behandlingen.

– Huvudkravet är att våra medlemmar ska ha ett större inflytande över de beslut som fattas inom vård och stöd.

Så här arbetar vi!

– Nätverket samlas fyra gånger varje år. Däremellan sammanträder arbetsgrupperna som fördjupar sig i olika frågor.

– Verksamheten leds av ett arbetsutskott och har ett kansli sköter det administrativa arbetet.

– NSPH arbetar för att öka inflytandet för de grupper vi representerar. NSPH har tagit fram flera egna utbildningsmaterial. Dessa och ytterligare några skrifter kan beställas i webbutiken.

Våra digitala kanaler

Vill du veta mer om vår närvaro i olika digitala? Klicka på rubrikerna här nedan!

Informationsfolder

Nyhetsbrev 

Sociala medier

Film om NSPH

Dokumentärfilm från konferensen Visa vägar