Arbetsgrupper

1c Kunskapsspridning och utbildning

Denna arbetsgrupp har arbetat med fokus på utbildning av personal på psykiatriområdet. Gruppen medverkade under flera år i Metis-projektets utveckling av specialistkompetenskurser i psykiatri. Gruppens reviderade förslag till NSPH:s utbildningspolicy har under våren 2014 gått ut till NSPH-nätverkets medlemmar för synpunkter.

Arbetsgruppen uppdaterar fortlöpande en Litteraturlista med tips på böcker, filmer med mera inom psykiatriområdet.
Litteraturlista version 4, februari 2014