Arbetsgrupper

1e Anhörigfrågor

Denna grupp bildades i slutet av 2012. På gruppens initiativ har Skriften Anhörig – Stöd till dig som lever nära någon med psykisk ohälsa tagits fram.

Broschyren Anhörig kan laddas ner som pdf-fil och beställas i webbutiken.

Nu har gruppen tagit fram både en plattform för anhörigstöd samt en sammanfattning av detta.
NSPH arrangerar denna höst för tredje gången en konferens om anhörigstöd.