Styrelse och förvaltning

Styrelsen leder riksförbundets löpande verksamhet mellan årsmötena och förvalta dess tillgångar.
För att bereda och i vissa fall verkställa styrelsemötenas beslut utser styrelsen inom sig ett arbetsutskott (AU).

Stadgar till NSPH 

Styrelsemedlemmar

Ann-Kristin Sandberg, Riksförbundet Attention
anki.sandberg@attention.se

Alfred Skogberg, Suicide Zero
alfred@suicidezero.se

Bo Jakobsson, Svenska OCD-förbundet

Conny Allaskog, SHEDO
conny.allaskog@shedo.se

Helena Forsman, Frisk & Fri
helena.forsman@friskfri.se

Inger Forsgren, RFHL
inger.forsgren@rfhl.se

Jimmie Trevett, RSMH
jimmie.trevett@rsmh.se

Lena Huss, ÅSS
lenahuss@gmail.com

Margareta Nyström, FMN
riks.ordf@fmn.se

Margaretha Herthelius, Schizofreniförbundet
hertheliusmargaretha@gmail.com

Simone Gynnemo, Riksförbundet Balans
simone.gynnemo@balansriks.se

Sonny Wåhlstedt, SPES
sonny@spes.se

Yucatan Castro, Sveriges Fontänhus
nuppupakku@gmail.com

Arbetsutskottet

Ann-Kristin Sandberg, ordförande
Stockholm
anki.sandberg@nsph.se
Tel 08-120 488 04, 08-120 480 00 (vxl)

Jimmie Trevett, RSMH
Lund
jimmie.trevett@rsmh.se
Tel: 08-120 080 60

Sonny Wåhlstedt, SPES
Göteborg
sonny@nsphig.se
Mobil: 070-459 91 15

Conny Allaskog, SHEDO
Skåne
conny.allaskog@shedo.se

Valberedning 2017-2018

Kristina Båth-Sågänger, RSMH

Anders Noreliusson, Riksförbundet Attention

Anita Odell, Svenska OCD-förbundet