Nu flyttar vi vår webbshop som vi tidigare haft på Strömberg till kansliet.

Det kommer snart upp en ny webbshop på hemsidan.

Men tills dess, kontakta oss för beställning av trycksaker

mail: info@nsph.se eller ring 08-120 488 40

Informationsfolder

Vi har tagit fram en lättöverskådlig folder där vi informerar om vad vi gör och hur vi påverkar samhället inom psykisk ohälsa.

Ladda ner som pdf – NSPH folder

Beställ kostnadsfritt via info@nsph.se
Kostnad för porto/frakt tillkommer.

Så vill vi ha det

I NSPH:s visionsskrift “Så vill vi ha det” kan du läsa om vår vision, bakgrund och verksamhet. Vi berättar om hur NSPH arbetar och vilka mål vi har satt tillsammans med våra medlemsorganisationer att arbetar gentemot. Vi resonerar även kring “Inget om oss utan oss” – hur vi anser att patienter, anhöriga och brukare bör få ökat inflytande på alla nivåer i samhället.

NSPH Så vill vi ha det

Beställ kostnadsfritt via info@nsph.se
Kostnad för porto/frakt tillkommer.

 

Lyssna på oss ungdomar

I intervjustudien Lyssna på oss ungdomar! berättar ungdomar på ett uppriktigt och befriande sätt om sina upplevelser av stödinsatser från skolan, vården och socialtjänsten. Studien är genomförd av NSPH och Hjärnkoll för att få ökad kunskap om ungdomars levnadsvillkor och hur de upplever sin situation.

Med Lyssna på oss ungdomar! vill vi lyfta fram barns och ungdomars röster och egna styrkor för att belysa deras egenmakt.

Ladda ner som pdf

Beställ kostnadsfritt via info@nsph.se
Kostnad för porto/frakt tillkommer.

Fysisk hälsa vid psykisk ohälsa

  • En inspirationsskrift om hur en sundare livsstil bidrar till psykisk hälsa

Vår inspirationsskrift ”Fysisk hälsa vid psykisk ohälsa” tar upp möjliga vägar till sundare livsstil för personer med psykisk ohälsa, med konkreta exempel och berättelser från verkligheten. Ursprungligen ett konferensmaterial har den nu blivit det mest efterfrågade skriften som vi sänder ut till verksamheter över hela Sverige.

Ladda ner som pdf 

Går även att beställa i 50 eller 100-pack, till en kostnad av 10 kronor/st + frakt

Beställ via info@nsph.se

När livet kunde varit bättre

Framtagen av projektet Växa och må bra

En skrift som kan vikas ut till en liten affisch. Den vänder sig till ungdomar i åldrarna 13-25 år med tips om hur man kan ta hand om sig för att må bra. Den uppmuntrar unga till att söka stöd och hjälp och att inte ge sig förrän de hittar bra vuxna som de kan tala med. Du har rätt att må bra! Materialet är framtaget i samarbete med ungdomar med egen erfarenhet av ohälsa. Med illustrationer av Lotta Sjöberg.

Säljs i paket
10 st för 70 kronor
30 st för 155 kronor
100 st för 360 kronor

Beställ via info@nsph.se
Kostnad för porto/frakt tillkommer

Våga vara vuxen

Framtagen av projektet Växa och må bra

Handfasta tips från ungdomar själva om hur du kan du bli en vuxen som bryr dig. 8 sidor lättsam läsning för dig som är vuxen och vill bli bättre på att tala med unga personer som har det jobbigt. Den funkar utmärkt att sprida till föräldrar och till andra vuxna som möter barn i olika åldrar i sin profession. Materialet är framtaget tillsammans med ungdomar med egen erfarenhet av ohälsa. Med illustrationer av Lotta Sjöberg.

Säljs i paket
10 st för 80 kronor
30 st för 169 kronor
100 st för 499 kronor

Beställ via info@nsph.se
Kostnad för porto/frakt tillkommer

Din Rätt – En inspirationsskrift om lika rättigheter för personer med psykisk ohälsa

Framtagen av projektet Din Rätt
(avslutat arvsfondsprojekt)

Skriften riktar sig i första hand till dig som upplevt dig bli illa behandlad på grund av psykisk ohälsa. Här kan du läsa tips och råd och om vad som står i diskrimineringslagen, och berättelser om personer som har upplevt sig diskriminerade. Skriften vänder sig också till yrkesverksamma och beslutsfattare som vill veta mer om likabehandling av personer med psykisk ohälsa.

Ladda ner som pdf 

Beställ kostnadsfritt via info@nsph.se
Kostnad för porto/frakt tillkommer.

Diskriminering i samband med psykisk ohälsa -En kunskapsöversikt

Kortversion

Framtagen av projektet Din Rätt
(avslutat arvsfondsprojekt)

Skriften är en systematisk kunskapssammanställning av ett decenniums rapporter och studier om risker för diskriminering av personer med psykisk ohälsa. Några av de samhällsområden som vi går igenom är arbetslivet, vården, psykiatrin, ekonomin och skolan. Vi hoppas att den ska läsas av alla som möter eller tar beslut som påverkar tillvaron för personer med psykisk ohälsa, oavsett om det är som handläggare, vårdgivare eller politiker.

Ladda ner som pdf 

Beställ kostnadsfritt via info@nsph.se
Kostnad för porto/frakt tillkommer.

Metodhandboken

Framtagen av projektet PEER support

Denna metodhandbok innehåller riktlinjer för utbildning, implementering och anställning inom peer support. Den riktar sig till dig som på olika sätt ska arbeta med peer support – i egenskap av kursledare, handledare eller samordnare.

Syftet är att den ska kunna vara ett konkret stöd i planeringen, genomförandet och uppföljningen av peer support-verksamheterna. Den är framtagen inom peer support -ett treårigt Arvsfondsprojekt.

Beställ kostnadsfritt via info@nsph.se
Kostnad för porto/frakt tillkommer.

Vad är peer support?

Framtagen av projektet PEER support

Peer support innebär att personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa eller funktionsnedsättning/variation blir professionellt verksamma inom vård och omsorg för att stötta brukare/patienter i deras återhämtningsprocesser.

Denna skrift varvar information om projektet och dess komponenter med röster från både peer supportrar och olika verksamheter.

Beställ kostnadsfritt via info@nsph.se
Kostnad för porto/frakt tillkommer.

Reportageboken

Framtagen av projektet PEER support

Peer support: nutid, dåtid och framtid för en ny profession inom psykiatri, vård och omsorg. En intervjubaserad bok om peer support.

Reportageboken sammanfattar vad peer support innebär i en svensk kontext, hur det har introducerats och vuxit fram och vilka vinster eller utmaningar som inträffat längs vägen. Den passar såväl brukare som vårdpersonal, forskare, politiker och representanter från kommuner och landsting.

Beställ kostnadsfritt via info@nsph.se
Kostnad för porto/frakt tillkommer.

Från delaktighet till delat beslutsfattande

Skriften Från delaktighet till delat beslutsfattande visar betydelsen av att brukaren är delaktig i sin vård. Genom metoden delat beslutsfattande kan den delaktigheten fördjupas och bli mer konkret.
Grundförutsättningarna är att minst två personer är involverade och att alla delar samma information, liksom att samtliga deltar och överensstämmer i beslutet.

 

Kostnad 65 kronor

Beställ via info@nsph.se
Kostnad för porto/frakt tillkommer

Återhämtningsguiden – för dig som mår dåligt

Återhämtningsguiden – för dig som mår dåligt riktar sig till den som mår dåligt och har behov av återhämtning.  Den är uppdelad i fyra kapitel och innehåller bland annat berättelser om återhämtning, vart en kan söka stöd, samt vad som varit hjälpsamt för andra som mått dåligt. Den innehåller också verktyg som ger möjlighet till reflektion kring vad en kan göra för att må bättre

Återhämtningsguiden är ett Arvsfondsprojekt i NSPH Skåne.
Författare till materialen är Conny Allaskog och Jessica Andersson.

För mer information och beställning
www.aterhamtningsguiden.se