Din egen berättelse

Din egen berättelse

Vänder sig till dig som har egen eller anhörigerfarenhet av psykisk ohälsa och som är nyfiken på samhället, på dig själv och på andra som varit med om liknande saker. Hur kan vi använda våra egna erfarenheter på ett konstruktivt sätt? Vad kan jag och vad kan vi tillsammans göra för att stärka vår självbild? Vad har jag själv för attityder till psykisk ohälsa – och till mig själv?

Under studiecirkeln använder du din egen unika historia som ditt viktigaste verktyg. Så här var det förut, så här är det nu, dit vill jag. Genom att dela erfarenheter med varandra kan vi skapa en positiv förändring både för oss själva och för samhället.

Boken är skriven av Kerstin Selén. Den har utvecklats i samarbete mellan studieförbundet Sensus, kampanjen Hjärnkoll och NSPH och är utgiven av myndigheten Handisam.

Beställning av boken Din egen berättelse

Om du vill beställa boken i tryckt form: skicka ett mejl till info@nsph.se eller ring NSPH-kansliet 08-120 488 40
Pris: Boken kostar 50 kr. Kostnad för porto/frakt tillkommer.

Ljudfiler och pdf:er

Här kan du både lyssna och se texten digital.

Din egen berättelse – Text hela (pdf)

01 Din egen berättelse (pdf)

02 Inledning (pdf)

03 Innehållsförteckning (pdf)

04 Första sammankomsten (pdf)

05 Andra sammankomsten (pdf)

06 Tredje sammankomsten (pdf)

07 Fjärde sammankomsten (pdf)

08 Femte sammankomsten (pdf)

09 Sjätte sammankomsten (pdf)

10 Sjunde sammankomsten (pdf)

11 Åttonde sammankomsten (pdf)

12 Nionde sammankomsten (pdf)

13 Tionde sammankomsten (pdf)

14 Till cirkelledaren (pdf)

15 Till cirkelledaren – sammankomsterna 1-5 (pdf)

16 Till cirkelledaren – sammankomsterna 6-10 (pdf)

17 Metoder vid sammanskomsterna (pdf)

18 Kortfattat om olika diagnoser (pdf)

19 Emotionell instabil personlighetsstörning (pdf)

20 Psykos (pdf)

21 Schizofreni (pdf)

22 Bipolär sjukdom (pdf)

23 Depression (pdf)

24 Utmattningssyndrom (pdf)

25 Ångestsjukdomar (pdf)

26 Posttraumatiskt stressyndrom (pdf)

27 Tvångssyndrom (pdf)

28 Tourettes syndrom (pdf)

29 Aspergers syndrom (pdf)

30 ADHD (pdf)

31 Ätstörningar (pdf)

32 Missbruk (pdf)

33 Myt – Farlig (pdf)

34 Myt – Kan inte jobba (pdf)

35 Myt – Drabbar bara andra (pdf)

36 Myt – Mindre begåvad (pdf)

37 Myt – Blir aldrig frisk (pdf)

38 Myt – Föräldrarnas fel (pdf)

39 Myt – Depression tecken på svaghet (pdf)

40 Myt – Styrs av röster (pdf)