DIN RÄTT

Din rätt

Detta är ett studiematerial som vänder sig till dig som vill lära dig mer om mänskliga rättigheter, diskriminering och normer, särskilt i relation till psykisk hälsa. Det är ett material där samtal, övningar och diskussioner är i fokus.

I studiematerialet får du en introduktion till diskrimineringslagstiftningen. Här finns tips om hur du kan gå till väga för att hävda din rätt om du upplever att du blivit orättvist behandlad. Materialet berör också vad vi tillsammans kan göra för att åstadkomma en positiv förändring.

Studiematerialet innehåller följande avsnitt:

  • Alla har vi rättigheter
  • Normer och makt
  • Mänskliga rättigheter och konventioner
  • Våra rättigheter – diskrimineringslagen
  • Olika typer av diskriminering
  • Vart vänder vi oss om vi upplever diskriminering?
  • Mobilisera och agera

Boken är skriven av Kerstin Selén, Sensus studieförbund och Madelene Persson NSPH/(H)järnkoll. Illustratör är Emma Rendel. Den har utvecklats i samarbete mellan studieförbundet Sensus, kampanjen Hjärnkoll och NSPH.

Beställ Din rätt

Om du vill beställa boken i tryckt form: skicka ett mejl till info@nsph.se eller ring NSPH-kansliet 08-120 488 40
Pris: 50 kronor. Kostnad för porto/frakt tillkommer.

Ljudfiler och pdf:er

Här kan du både lyssna och se texten digital.

Din Rätt Text hela (pdf)

01 Din Rätt (pdf)

02 Innehållsförteckning (pdf)

03 Inledning (pdf)

05 Vill du veta mer? (pdf)

06 Träff 2 (pdf)

07 Vill du veta mer? (pdf)

08 Träff 3 (pdf)

09 Vill du veta mer? (pdf)

10 Träff 4 (pdf)

11 Vill du veta mer? (pdf)

12 Träff 5 (pdf)

13 Vill du veta mer? (pdf)

14 Träff 6 (pdf)

15 Vill du veta mer? (pdf)

16 Träff 7 (pdf)

17 Till cirkelledaren (pdf)

18 Första sammankomsten (pdf)

19 Andra sammankomsten (pdf)

20 Tredje sammankomsten (pdf)

21 Fjärde sammankomsten (pdf)

22 Femte sammankomsten (pdf)

23 Sjätte sammankomsten (pdf)

24 Sjunde sammankomsten (pdf)

25 Metoder (pdf)

26 Kontaktuppgifter till stödorganisationer (pdf)

27 Lästips (pdf)

28 Studiematerial från NSPH (pdf)