Med starkare röst

Med starkare röst

Med starkare röst handlar om hur du, tillsammans med andra, kan få ökat inflytande.
Studiecirkeln förbereder dig för en aktiv roll som representant i olika sammanhang. Du kanske redan idag är med i ett brukarråd, handikappråd eller liknande. Eller så vill du få mer kunskap för att kunna ta steget till att företräda andra.

Studiematerialet innehåller bl.a.:

  • Att representera: Vi som har erfarenhet av psykisk ohälsa och psykiska funktionsnedsättningar och vi som är anhöriga kan använda våra erfarenheter för att påverka. Vad kännetecknar en bra representant?
  • Mötas, lyssna och tala: Vi diskuterar mötesformer och får en introduktion till olika tekniker som kan göra mötena mer demokratiska. Hur får vårt budskap genomslag?
  • Om kommuner, landsting och beslutsfattare: Hur fungerar kommuner, landsting och myndigheter? Vem ansvarar för vad?
  • Metoder för patient-, brukar- och anhöriginflytande: Materialet ger en introduktion till olika metoder för inflytande och hur de kan genomföras på ett bra sätt. Handlar det om intressekamp eller samverkan – eller både och?
  • Att arbeta med handlingsplaner: Handlingsplanen passar bra att arbeta med i anslutning till de olika avsnitten i studiematerialet. Vad behöver förändras? Så här vill vi bidra till förändringen. Så här, steg för steg, sätter vi igång!

Beställ Med starkare röst

Priset är 145 kronor. Om du vill beställa boken, skicka ett mejl till info@nsph.se eller ring NSPH-kansliet tfn 08-120 488 40.

Ljudfiler och pdf:er

Här kan du både lyssna och se texten digital.

Med starkare röst Del 1- Text hela (pdf)

02 Innehåll (pdf)

03 Inledning (pdf)

04 Studiematerialet (pdf)

05 Kapitel 1 Nu börjar cirkeln (pdf)

06 Kapitel 2 Inflytande – en introduktion 1 (pdf)

07 Kapitel 2 Inflytande – en introduktion 2 (pdf)

08 Kapitel 2 Inflytande – en introduktion 3 (pdf)

10 Kapitel 3 Att representera (pdf)

11 Kapitel 4 Mötas lyssna och tala (pdf)

12 Kapitel 5 Om kommuner, landsting och beslutsfattare 1 (pdf)

13 Kapitel 5 Om kommuner, landsting och beslutsfattare 2 (pdf)

15 Kapitel 7 Driva egen verksamhet (pdf)

16 Kapitel 8 Samarbete för förändring (pdf)

17 Kapitel 9 Att arbeta med handlingsplaner (pdf)

18 Handlingsplan (pdf)

19 Ordlista A-F (pdf)

20 Ordlista I-P (pdf)

21 Ordlista R-Ö (pdf)

Med starkare röst Del 2 – Text hela (pdf)
Framsida (pdf)

01 Med starkare röst (pdf)

 02 Innehåll (pdf)

3 Tillsammans skapar ni cirkeln (pdf)

04 Studiehandledning (pdf)

05 Kapitel 1 Nu börjar cirkeln (pdf)

 

07 Kapitel 2 Inflytande  En introduktion (pdf)

08 Kapitel 3 Att representera (pdf)

09 Kapitel 4 Mötas lyssna tala (pdf)

10 Kapitel 5 Om kommuner landsting och beslutsfattare (pdf)

11 Kapitel 6 Metoder för inflytande (pdf)

12 Kapitel 7 Driva egen verksamhet (pdf)

14 Kapitel 9 Att arbeta med handlingsplaner (pdf)

15 Fördjupning 1 (pdf)

16 Fördjupning 2 (pdf)

17 Fördjupning 3 (pdf)