Lokala Nätverk

Mellansverige

Nedan är en lista över lokala och regionala föreningsnätverk i Mellansverige.

Dalarnas nätverk för psykiatri

Anette Kruse, anette@khkonst.com

NSPH Gotland

Yngwe Lindell, kelpyl@hotmail.com
Sebastian Östborn, mreastborn@gmail.com

Gävleborg – Nätverket Gästrikland

Janet Ohlslid, ohlslid@telia.com
Anna Öhman, anna.ohman@lg.se
(samverkar även med kommuner i Hälsingland)

Kronoberg

Har inget etablerat föreningsnätverk. Vi kan dock bistå med flera föreningskontakter om ni hör av er till oss.

Stockholms län

Lennart Håwestam, rsmhstockholm@comhem.se 
Anita Odell, anita.b.odell@gmail.com

NSPH Västmanland

Pauline Salzer, pauline.salzer@sv.se

NSPH Sörmland

Kontakt nås via nsph18sormland@gmail.com
Caroline Lind carro_lindh81@hotmail.com

NSPH Östergötland

Anita Rinman, anita@rinmans.com
Jens Mikael Hansen,  jens.m.hansen@bredband.net

NSPH Uppsala

Petra Rohrer, petra.rohrer@sv.se
Cecilia Ingard, cecilia.ingard@regionuppsala.se
Elisabeth Axberg, elisabeth.axberg@hsovisst.se

NSPH i Örebro län

Birgitta Gunnarsson, anhorigkonsulent@psykiatrisktsamarbete.se

Nätverket NSPH i Värmland

Helen Hemberg Erikssson/Eva Lövåker, info@ebl-skolan.se