NSPH Östergötland

NSPH Östergötland bildades den 19 januari och konstituerade sig den 28 februari 2012.

Medlemsorganisationer

  • RSMH-Fyren, Linköping
  • RSMH Bläckfisken/Norrköping
  • IFS i Linköping Attention Sydvästra (Linköping)
  • Anorexi/Bulimi-Kontakt Norrköping
  • Anorexi/Bulimi-Kontakt Motala
  • Autism- och Aspergerföreningen
  • SPES

Kontakt

Anita Rinman
anita@rinmans.com

Jens Mikael Hansen
jens.m.hansen@bredband.net