Norrbotten NSPH

Den 15 november 2008 bildades NSPH i Norrbottens län.

Medlemsorganisationer

  • Riksförbundet Attention
  • Norrbottens länsförening RFHL Riksförbundet för Rättigheter, Frigörelse, Hälsa, Likabehandling
  • Norrbotten RSMH, Riksförbundet för social och Mental hälsa
  • Distriktet Norrbotten FMN, Riksförbundet
  • Föräldraföreningen Mot Narkotika
  • Region 1 IFS Piteå-Älvdal, Intresseföreningen för Schizofreni och andra psykoser

Kontakt

Samordnare: Tyra Hansson, rsmh.gemenskapen@spray.se

Sekreterare: Bo Jakobsson, autism.boden@telia.com