NSPH i Göteborg

Lokal Samverkan för Psykisk Hälsa i Göteborg.

Ett lokalt nätverk i Göteborgs kommun bildades den 18 april 2008 med namnet NSPH i Göteborg, ofta förkortat NSPHiG. Den 11 oktober 2010 ombildades nätverket till ideell förening.

Numera ingår totalt 17 föreningar varav tre är associerade – Föreningen autism, RSMH-Livet och RSMH Näckrosen. Ny medlem sedan 2012 SHEDO.

Medlemsorganisationer

 • Aktivitetshusets vänner
 • Anhörigföreningen Göteborg
 • Attention i Göteborg
 • Attention Hisingen Kungälv
 • Frisk och Fri
 • FUSiG, Föreningen för utmattningssyndrom och stressrelaterad ohälsa i Göteborg
 • Göteborgsfontänen
 • IBIS, Intresseföreningen för Bipolär sjukdom
 • IFS – Intresseförening för personer med schizofreni och liknande psykoser
 • OCD – föreningen Göteborg
 • RFHL – Oberoende Göteborg
 • SHEDO VÄST
 • SPES Västra kretsen
 • SPIV, Suicidprevention i Väst
 • X-cons

Associerade

 • Stiftelsen Gyllenkroken
 • RSMH – Livet
 • RSMH – Näckrosen
 • ÅSS, Ångestsyndromsällskapet

Aktiviteter

Se nätverkets egen hemsida www.nsphig.se

Dokument

Ta del av den plattform som ligger till grund för bildandet av NSPH i Göteborg.
Plattformen som pdf-fil

Kontakt

Sonny Wåhlstedt
Ordförande, verksamhetsansvarig
sonny@nsphig.se
Tel: 0704 – 59 91 15

Sonny Högberg
Ekonomiansvarig
sonny.hogberg@nsphig.se
Tel: 0706 – 86 84 31

Christina Ahl
Kanslisamordnare
christina@nsphig.se
Tel: 0725 – 30 26 12

Henrik Göransson
Kommunikatör, webb
henrik@nsphig.se
Tel: 0727 – 11 36 56

Sara Svensson
Samordnare Hjärnkoll, ambassadörer
sara@nsphig.se
Tel: 0727 – 30 49 99

Elisabet Lundberg
PRIO-uppdrag & utbildningsansvarig
elisabet@nsphig.se
Tel: 0737 – 87 25 36

Filippa Ahlberg Gagnèr
PRIO-uppdrag & projektsamordnare
filippa@nsphig.se
Tel: 0703 – 44 63 39

Elin Björsell
Projektsamordnare, brukarrevisioner
elin@nsphig.se
Tel: 0704 – 01 21 17

Therese Möller
Projektsamordnare & Arbetsspecialist/Brukarcoach
therese@nsphig.se
Tel: 0703 – 58 58 06

Mary-Anne Jakobsson
Projektsamordnare & Arbetsspecialist/Brukarcoach
maryanne@nsphig.se
Tel: 0725 – 39 66 65

Allmänna frågor
info@nsphig.se

Lokal:
Järntorget 7
413 01 Göteborg

Hemsida:
www.nsphig.se