Medlemmar

Medlemmar

Riksförbundet NSPH är bildat av de 13 medlemsorganisationerna som ingår i nätverket Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa (NSPH).
Till vänster i menyraden kan du klicka på respektive medlemsorganisation och få mer information.

Ordinarie medlemmar

FMN – Riksförbundet Föräldraföreningen mot narkotika
Frisk & Fri- Riksföreningen mot ätstörningar
Riksförbundet Attention
Riksförbundet Balans
RFHL – Riksförbundet för Rättigheter, Frigörelse, Hälsa, Likabehandling
RSMH – Riksförbundet för Social och Mental Hälsa
Schizofreniförbundet – Intresseförbundet för personer med schizofreni och liknande psykoser
SHEDO – Self Harm and Eating Disorders Organisation
SPES – Riksförbundet för SuicidPrevention och Efterlevandes stöd
Svenska OCD-förbundet
Suicid Zero
Sveriges Fontänhus
ÅSS – Svenska ångestsyndromsällskapet