ÅSS

ÅSS-Svenska Ångestsyndromsällskapet 

Svenska Ångestsyndromsällskapets etiska grund vilar på FN-deklarationen om alla människors lika rättigheter och värde, oavsett ålder, kön, klass, etniskt ursprung eller psykiskt funktionshinder.

Det innebär att alla medborgare skall ges möjlighet att utvecklas och bidra till samhällets välstånd, var och en utifrån sina egna unika förutsättningar.Förbundet värnar om ett demokratiskt, rättvist och solidariskt samhälle, som främjar psykisk hälsa och ger utrymme för olika psykiska funktionssätt.

ÅSS Göteborg
Mellangatan 1
413 01 Göteborg
031-13 81 20
rikskansli@angest.se
Förbundsordförande: Lena Huss lena.huss@punkt.se

Läs mer om ÅSS-Svenska Ångestsyndromsällskapet