FMN

FMN- Föräldraföreningen Mot Narkotika

Föräldraföreningen Mot Narkotika är en ideell, religiöst och partipolitisk obunden nätverksorganisation, vars huvudsakliga verksamhet i första hand riktar sig till anhöriga – föräldrar, syskon och kamrater.

Vi förebygger genom information, föräldrasamverkan, kurser och direkta insatser i barnens närmiljö. I dag består FMN av ett nätverk av trettiotalet lokala föreningar och kontaktgrupper i landet. FMN bildades  år 1968, som en reaktion på det ökade narkotikamissbruket bland ungdom och den sociala isolering som anhöriga till dem drabbas av.

FMN, Föräldraföreningen mot narkotika Stockholm
Friluftsvägen 29
172 40 Sundbyberg
08-642 06 50
kansli@fmn.se
Förbundsordförande: Margareta Nyström

Läs mer om FMN- Föräldraföreningen Mot Narkotika