Frisk- & Fri

Frisk & Fri – Riksföreningen mot ätstörningar

Frisk & Fri – Riksföreningen mot ätstörningar är en ideell organisation som sedan drygt 30 år arbetar med att sprida information och genomföra aktiviteter för att stödja personer med ätstörningar och deras närstående, arbeta förebyggande inom området och påverka för bättre vård.

Det går att bli frisk och fri från en ätstörning. Med rätt stöd och professionell hjälp är det möjligt. Det finns flera typer av ätstörningar och de kan yttra sig på olika sätt hos olika människor. En ätstörning sitter inte i antalet kilo utan det handlar mycket om känslor och tankar. Vi i Frisk & Fri finns här för alla.

Frisk och Fri Stockholm
Inedalsgatan 5
112 33 Stockholm
08-20 72 14
info@friskfri.se
Förbundsordförande: David Clinton

Läs mer om Frisk & Fri – Riksföreningen mot ätstörningar