Attention

Riksförbundet Attention

Riksförbundet Attention är en intresseorganisation för människor med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som t.ex ADHD, Aspergers syndrom, Autismspektrumtillstånd, Tourettes syndrom och OCD.

Vi arbetar för att de barn, ungdomar, vuxna som finns bakom diagnoserna ska bli bemötta med respekt och få det stöd de behöver i skolan, på arbetsmarknaden och på fritiden. Vi vill också synliggöra anhöriga till personer med NPF.
Riksförbundet har över 13 000 betalande medlemmar och närmare 60 lokala föreningar runt om i landet.

Riksförbundet Attention Stockholm
Tjurhornsgränd 6
121 63 Johanneshov
08-120 480 00
kansliet@attention-riks.se
Förbundsordförande: Anki Sandberg anki.sandberg@attention-riks.se

Läs mer om Riksförbundet Attention