Balans

Riksförbundet Balans

Balans är ett riksförbund bestående av tio lokalföreningar. Vi vänder oss till personer som har upplevt depression, omväxlande perioder av depression och mani, har drabbats av ”utbrändhet” (utmattningsdepression) eller dystymi (en lindrigare men ibland långvarig form av depression).

Närstående och drabbade kan genom lokalföreningarna få information, råd och hjälp samt få en möjlighet att träffa andra i liknande situationer. Vi anordnar föreläsningar, café och temakvällar samt har ett flertal självhjälpsgrupper för drabbade och anhöriga samt dessa tillsammans. Se mer information i vår  Kalender och under fliken Verksamhet. På hemsidan kan du även ta del av vårt arbete riktat mot hela samhället.

Riksförbundet Balans Stockholm
Vårdvägen 3
112 35 Stockholm
08-618 13 33
info@foreningenbalans.se
Förbundsordförande: Simone Gynnemo simone.gynnemo@balansriks.se

Läs mer om Riksförbundet Balans