RSMH

RSMH-Riksförbundet för Social och Mental Hälsa

RSMH, Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, arbetar för att människor med psykisk ohälsa ska ges goda förutsättningar att komma tillbaka till ett gott liv.

Vi är en ideell organisation för människor med egen erfarenhet av psykisk och social hälsa, anhöriga och andra som vill stödja vårt arbete. RSMH har cirka 8 000 medlemmar, är religiöst och partipolitiskt obundna och öppet för alla.

I RSMH:s lokalföreningar som finns i hela landet kan den som lever med psykisk ohälsa och ensamhet hitta stöd i umgänget med andra i samma situation. Det kan handla om allt från att ta en pratstund över en fika till att delta i en självhjälpsgrupp, kurser och andra aktiviteter eller engagera sig i själva föreningsarbetet.

RSMH arbetar även med opinionsbildning för att motverka fördomar och för att säkerställa att den vård och service man har rätt till också finns tillgänglig. Vi deltar i debatten på olika sätt, ger ut böcker, ordnar konferenser och fungerar som remissinstans till olika beslutande myndigheter.

RSMH Stockholm
Instrumentvägen 10
126 53 Hägersten
08-12 00 80 40
rsmh@rsmh.se
Förbundsordförande: Jimmie Trevett jimmie.trevett@rsmh.se

Läs mer om RSMH-Riksförbundet för Social och Mental Hälsa