Schizofreniförbundet

Schizofreniförbundet

Schizofreniförbundet arbetar för ökad kunskap om schizofreni och liknande psykossjukdomar samt de funktionsnedsättningar som sjukdomen för med sig.  Förbundet består av 60 föreningar med ca 4 000 medlemmar över hela Sverige.

Förbundet verkar även för att myndigheter och institutioner utvecklar sina insatser för vård och rehabilitering utifrån individernas egna förutsättningar. Schizofreniförbundet är en handikapporganisation som organiserar personer med schizofreni och liknande psykoser, deras anhöriga samt övriga intresserade personer. Schizofreniförbundet är erkänd av staten. Förbundet bildades 1987 och är fristående från partipolitik och religion.

Schizofreniförbundet Stockholm
Hantverkargatan 3G
112 21 Stockholm
08-545 55 980
office@schizofreniforbundet.se
Förbundsordföranade: Per Torell per.torell@gmail.com

Läs mer om Schizofreniförbundet