SHEDO

SHEDO

Den ideella föreningen SHEDO är en religiöst och partipolitiskt obunden förening vars syfte är att sprida kunskap om ätstörningar och självskadebeteende, ge stöd åt drabbade och anhöriga samt att arbeta för en bättre vård för dessa patientgrupper.

Förenklat kan man säga att föreningens verksamhet har tre grenar; stöd, kunskap och opinionsbildande arbete. SHEDO:s stödverksamhet drivs ur ett salutogent perspektiv, vilket innebär att vi fokuserar på framsteg framför bakslag, lösningar framför problem och på hälsa framför sjukdom.

SHEDO
Lund
info@shedo.se
Förbundsordförande: Conny Allaskog conny.allaskog@gmail.com

Läs mer om SHEDO