SPES

SPES-Riksförbundet för SucidPrevention och Efterlevandes stöd

SPES (som på latin betyder HOPP) är ett riksförbund för anhöriga och närstående till någon som tagit sitt liv. Det är en styrka att möta andra som har samma form av sorg och erfarenhet.

SPES vill öka kunskapen om suicid som ett samhälls- och folkhälsoproblem samt motverka fördomar och tabuföreställningar. SPES vision är ett suicidfritt Sverige. SPES är en rikstäckande ideell organisation som är partipolitiskt och religiöst obunden. SPES är till för alla som mist en familjemedlem, släkting, partner eller god vän genom suicid.

SPES Stockholm
Box 297
101 25 Stockholm
08-34 58 73
info@spes.se
Förbundsordförande: Gunilla Wahlén gunilla.wahlen@spes.se

Läs mer om SPES-Riksförbundet för SucidPrevention och Efterlevandes stöd