SverigesFontänhus

Sveriges Fontänhus

Fontänhusens filosofiska synsätt utgår från ett helhetsperspektiv som bygger på delaktighet och medbestämmande och ett deltagande i sammanhang som täcker in hela livssituationen.

Verksamheterna har sin utgångspunkt i att varje människas behov av och rätt till att ingå i en arbetsgemenskap, känna sig behövd och saknad om man uteblir, och att var och ens insatser är nödvändiga för att sammanhanget skall bestå.

Sveriges Fontänhus c/o FH Malmö
Engelbrektsgatan 14
211 33 Malmö
0738-02 50 60
anna-karinekman@hotmail.com
Förbundsordförande: Anna-Karin Ekman anna-karinekman@hotmail.com

Läs mer om Svenska Fontänhus