Press

Pressrum

Här hittar du som är journalist information från NSPH, Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa.

Kontaktinformation för massmedia

NSPH:s kommunikatör Lisa Ringström nås via 08-120 488 43 eller 072-857 15 81 samt lisa.ringstrom@nsph.se

Talesperson för NSPH är huvudsakligen vår ordförande Anki Sandberg.
Hon nås enklast på 08-120 488 04 eller 070-7174025 samt anki.sandberg@nsph.se

Anki Sandberg, NSPH

Anki Sandberg, NSPH