PRIO-satsningen

PRIO står för ”Plan för Riktade Insatser inom Området psykisk ohälsa”. PRIO-satsningen (2012-2015) finansierades av Socialdepartementet. De prestationer som kommuner och landsting skulle klara för att få del av regeringens bidrag formulerades i en överenskommelse mellan Socialdepartementet och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). I december 2015 fattade Regeringen beslut om de kommande årens satsningar och om att ingå en ny överenskommelse med SKL.

Under PRIO-satsningen fick NSPH särskilda medel från Socialdepartementet för att stödja patient-, brukar- och anhörigföreningar att bli delaktiga i sina kommuners och landstings arbete med PRIO-satsningen. Mer detaljer om vilken roll och vilka resurser vi får för de kommande årens utvecklingsarbete formuleras i början av 2016.

Planen går att läsa här i sin helhet: PRIO psykisk ohälsa 2012-2016

 

För dig som jobbar med PRIO i kommuner, landsting eller föreningar

Lank_liten

Kontakta gärna oss om du har frågor om PRIO-satsningen eller tips på annat som du tror kan vara bra att länka till.
Läs mer >>

 

Detta har vi sett!

Överlag får PRIO-satsningen godkänt av NSPH. Det kan råda lite delade meningar om principen med prestationsbaserade bidrag men vi uppskattar att man valt ett antal fokusområden som man håller fast vid och som man successivt höjer kraven inom. Det är bra att flera av områdena tvingar fram samverkan mellan kommuner och landsting och bättre underlag för uppföljning och långsiktig planering.
Läs mer>>

Kontakt

Marten_Jansson_bild

Mårten Jansson är ansvarig för NSPH:s PRIO-arbete.
Tel 08-120 488 45, Mobil 073-940 22 78
marten.jansson@nsph.se 

Läs mer om NSPH:s ambitioner och strategier för arbetet med PRIO (pdf)

Mårtens videoblogg

videoblogg

På denna sida har vi samlat alla videobloggar,här kan du både se den senaste bloggen och ett arkiv med övriga videobloggar som har gjorts tidigare i år. Läs mer >>

Externa länkar

SKL:s webbinfo om Psykisk hälsa

Socialdepartementet om PRIO-satsningen

Socialstyrelsen

Vårdanalys utvärderingar av PRIO-satsningen