PRIO

Det här har vi sett!

Överlag får PRIO-satsningen godkänt av NSPH. Det kan råda lite delade meningar om principen med prestationsbaserade bidrag men vi uppskattar att man valt ett antal fokusområden som man håller fast vid och som man successivt höjer kraven inom. Det är bra att flera av områdena tvingar fram samverkan mellan kommuner och landsting och bättre underlag för uppföljning och långsiktig planering.

Vi är förstås också nöjda med att man formulerat krav på att kommuner och landsting ska involvera patient-, brukar- och anhörigorganisationerna i arbetet. Det har bidragit till en ökad och en öppnare dialog på de flesta platser även om man fortfarande kan vara lite osäker på hur man får dialogen att bli meningsfull för alla parter.

De föreningsnätverk som vi samverkar med bekräftar att man blivit inbjudna men många tycker att man fått för lite tid att sätta sig in i frågorna för att kunna bidra på ett bra sätt. Man hyser dock gott hopp om att PRIO:s krav ska leda till bättre inflytandeformer på sikt.

Det här vill vi se mer av!

Vi vill att man fortsätter att satsa på de här områdena. Det är långt kvar till att kommuner, landsting och staten på allvar förmår styra sina verksamheter med ett tydligt patient-, brukar- och anhörigperspektiv.  Vi tar gärna ett större ansvar i den utvecklingen, både lokalt, regionalt och nationellt.

Varje år sammanställer vi våra PRIO-intryck i en rapport till Socialdepartementet.

NSPH:s avrapportering om PRIO i mars 2014 (pdf)

Läs mer om NSPH:s ambitioner och strategier för arbetet med PRIO (pdf)

Bilaga 1 – NSPH Verksamhetsberättelse 2014 (pdf)

Bilaga 2 – NSPH Måluppföljning 2014 (pdf)

Bilaga 3 – Enkätresultat 2013-14 (pdf)

Kontakt

Mårten Jansson är ansvarig för NSPH:s PRIO-arbete.
Tel 08-120 488 45, Mobil 073-940 22 78
marten.jansson@nsph.se 

Externa länkar

SKL:s webbinfo om Psykisk hälsa

Socialdepartementet om PRIO-satsningen

Socialstyrelsen

Vårdanalys utvärderingar av PRIO-satsningen