För dig som jobbar med PRIO i kommuner, landsting eller föreningar

Kontakta gärna oss om du har frågor om PRIO-satsningen eller tips på annat som du tror kan vara bra att länka till (se kontaktuppgifter längst ner på sidan).

De viktigaste sakerna har vi samlat i de här dokumenten

 

Goda exempel från olika delar av landet

Riktlinjer för ersättning till patienter, brukare och anhöriga

Strategier för ökad brukarmedverkan

Brukarrevisioner

Samordnad individuell plan

SKL:s Video-utbildning
Kort film om  SIP (I-nod)
Webbutbildning för brukare (I-nod)

Kontakt

Mårten Jansson är ansvarig för NSPH:s PRIO-arbete. Tel 08-120 488 45, Mobil 073-940 22 78
marten.jansson@nsph.se 

Externa länkar

SKL:s webbinfo om Psykisk hälsa

Socialdepartementet om PRIO-satsningen

Socialstyrelsen

Vårdanalys utvärderingar av PRIO-satsningen