Inflytande som strategi för verksamhetsutveckling

PRIO-satsningen ställer krav på kommuner och landsting att involvera våra patient-, brukar- och anhörigföreningar i olika planeringsprocesser.

Vi har gjort en serie videopresentationer om vad vi tror är bra att tänka på när ni funderar på vad som skapar engagemang hos dem som kan bidra med erfarenheter och hur man tar hand om det engagemanget på olika nivåer och i olika sammanhang. Titta gärna på filmerna tillsammans i din förening eller i den verksamhet där du arbetar. Vi ska successivt komplettera detta med reflektioner och förslag på diskussionsfrågor som vi hoppas kan hjälpa er vidare att hitta de former för inflytande som passar er bäst.

Vill du ha ett större format på filmen? Starta filmen genom att klicka på pilen mitt på bilden, därefter klickar du på ikonen “Helskärm” som du finner längst ner till höger. Klicka på Esc när du är klar.