Avslutade uppdrag

Avslutade uppdrag

Attityduppdraget/Hjärnkoll, första uppdragsperioden

Uppdragsgivare: Handisam

Alla NSPH:s medlemsförbund hade möjlighet att utse representanter

Tidsperiod: 2009-2011

Stöd till kommuner och landsting angående samverkan

Uppdragsgivare: Socialstyrelsens styrgrupp

NSPH representerades av företrädare för: RFHL och Föreningen Balans

Case managementutbildning

Integrerad psykiatri – Lysekilsmodellen

Uppdragsgivare: Strategigrupp, Karlstads universitet (f.d. Miltonprojekt)

NSPH representerades av företrädare för: RSMH, Sveriges Fontänhus, Riksförbundet Attention

Tidsperiod: 2007 – 2011

Nyckelprojektet

Uppdragsgivare: Sveriges Kommuner och Landsting

NSPH representerades av företrädare för: Schizofreniförbundet, RSMH, Svenska Ångestsyndromsällskapet

Tidsperiod: 2007 – januari 2009

Utveckling av högskoleutbildning för psykisk hälsa – inriktning komplicerad problematik

Rättspsykiatri, psykiatri, missbruk, kriminalitet

Uppdragsgivare: Socialstyrelsens NU-projekt, Susanne Rolfner Suvanto, (f.d. Miltonprojekt)

NSPH representerades av företrädare för: RSMH, Riksföreningen Autism

Tidsperiod: december 2007 – 2010

Uppsökande verksamhet och social mobilisering – inventeringsprojektet

Uppdragsgivare: Socialstyrelsens NU-projekt

NSPH representerades av företrädare för: Schizofreniförbundet, RSMH

Tidsperiod: december 2007 –

Sociala insatser inkl. boende inför en ny vårdform (öppenvård med särskilda villkor)

Uppdragsgivare: Socialstyrelsens NU-projekt, Birgitta Hagström

NSPH representerades av företrädare för: Schizofreniförbundet, RSMH

Tidsperiod: 2007 – 2010

Nationella riktlinjer om psykosociala insatser för personer med schizofreni

Uppdragsgivare: Socialstyrelsen, Karin Tengvall

NSPH representerades av företrädare för: Schizofreniförbundet, RSMH

Tidsperiod: december 2007 – oktober 2009

Nätverket för stöd till barn till föräldrar med psykisk sjukdom

Uppdragsgivare: Socialstyrelsens NU-projekt, Birgitta Hagström

NSPH representerades av företrädare för: Schizofreniförbundet, RSMH

Tidsperiod: 2008 – 2010

Arbetet med riktlinjer för ångest och depression

Uppdragsgivare: Socialstyrelsen, Gunilla Nyrén

NSPH representeras av företrädare för: Svenska Ångestsyndromsällskapet, SPES, RSMH, Svenska OCD-förbundet Ananke

Tidsperiod: start februari 2008

Statistikgruppen

Uppdragsgivare: Socialstyrelsens NU-projekt, Claes-Göran Stefansson

NSPH representerades av företrädare för: SPES, RSMH, Svenska Ångestsyndromsällskapet

Tidsperiod: Löpande

Psykisk hälsa hos barn och ungdomar

Uppdragsgivare: Sveriges Kommuner och Landsting, Staffan Lundqvist

NSPH representeras av företrädare för: Svenska OCD-förbundet Ananke, SPES, Föreningen Autism, Riksförbundet Attention

Tidsperiod: start januari 2008

Förstärkning av baspersonalens kompetens

NSPH representerades av företrädare för: SPES, RSMH, Svenska Ångestsyndromsällskapet, Svenska OCD-förbundet Ananke, Schizofreniförbundet

Avslutat: 1 november 2007