2018/14 – Louise Aronsson, Tilia

Hur inkluderas unga i samtalen om vårdens utveckling? Hur lyssnar vi på bästa sätt till deras  ideér, behov och erfarenheter av psykisk ohälsa? Detta diskuterades intensivt under det internationella psykisk hälsa-ledarmötet IIMHL i Stockholm i våras – och är ämnet för detta poddsamtal. Den ideella organisationen Tilia, som stödjer unga med psykisk ohälsa, deltog i visionsdiskussionerna under IIMHL och kunde förmedla ungas perspektiv på ett väldigt konkret sätt som var mycket uppskattat av de övriga delegaterna som samlats från en rad olika länder.

-Vi kände igenom oss i varandras utmaningar, som hur vi skapar en verklig inkludering där unga är med redan från ett tidigt skede och formulerar vad de behöver, och inte bara kommer in precis i slutet av en beslutsprocess. Samtalet kretsade kring hur vi går vidare och skapar förändring. Det var verkligen ett tillfälle att utbyta erfarenheter, lära av varandra och skapa nya nätverk, säger Louise Aronsson, ansvarig för påverkansarbete på Tilia.

Återkopplingen från Tilia och andra ungdomrepresentanter har lett till att IIMHL nu överväger att för egen del inrätta ett ungdomsråd för att säkerställa att ungas perspektiv tas med under framtida internationella ledarmöten.