2018/15 – Ken Jue, USA

För att hälsosatsningar riktade till personer med psykisk ohälsa ska leda till långsiktiga levnadsförändringar och dessutom bryta social isolering bör många olika samhällsaktörer engageras. Det predikar amerikanen och hälsofrämjaren Ken Jue, grundaren av InShape – ett aktivitetsprogram för att skapa bättre fysisk hälsa och ökat välbefinnande hos personer med psykisk ohälsa – som numera är framgångsrikt etablerat i 28 delstater i USA.

Kafferast i kunskapsfabriken mötte honom under det internationella psykisk hälsa-ledarmötet IIMHL i Stockholm i våras. Han berättar att InShape har sedan det drogs i gång för femton år sedan arbetat i ovanliga konstellationer. Det har involverat en rad olika samhällsaktörer i programmet, allt från anhöriga och egenerfarna stödpersoner (peer supportrar) till vandrarhem/hotell med bassänger och träningsanläggningar samt skobutiker.

-Allt för ofta så skyddar vi personer som mår psykiskt dåligt, istället för att få dem att gå ut i samhället och våga ta plats. Detta trots att vi numera vet att när människor utestängs från sociala sammanhang så kortar det deras liv, säger Ken Jue.

Lyssna i podden till hur han menar att InShapes arbetsmodell skapar en dynamik mellan personlig självständighet, återhämtning, social inkludering och lokalsamhällets engagemang.

Läs mer om In Shape här: http://www.kenjue.com/inshape

Obs: förutom en kort introduktion i början på svenska så sker poddsamtalet på engelska.