2019/05 – Suzanne Osten om barn, utsatthet och dramatik

Suzanne Osten växte upp med en mamma som led av schizofreni. Som vuxen har hon oförtrutet utforskat hur teater, film och berättande kan hjälpa barn (och vuxna) att reflektera, vidga sin förståelse för andra och sätta ord på sina egna tankar och upplevelser.