Din rätt – fundera, diskutera och agera – ett studiematerial om allas rättigheter

Av Kerstin Selén, Sensus studieförbund och Madelene Persson NSPH/(H)järnkoll

Detta är ett studiematerial som vänder sig till dig som vill lära dig mer om mänskliga rättigheter och diskriminering, särskilt i relation till psykisk hälsa. Det är ett material där samtal, övningar och diskussioner är i fokus.

Studiematerialet innehåller följande avsnitt:

  • Alla har vi rättigheter
  • Normer och makt
  • Mänskliga rättigheter och konventioner
  • Våra rättigheter – diskrimineringslagen
  • Olika typer av diskriminering
  • Vart vänder vi oss om vi upplever diskriminering?
  • Mobilisera och agera

58 sidor, format (19 x 25,6 cm) (något mindre än A4).
Illustratör: Emma Rendel.
Utgiven 2013 i samarbete mellan Hjärnkoll, Handisam, Sensus och NSPH.
Nytryck januari 2014.