Anhörigprojektet

Anhörigprojektet verkar för att förbättra anhörigas situation, oavsett vilken form av psykisk ohälsa det handlar om. För att göra det jobbar vi mot psykiatrin, politiker, media samt samverkar med intresseorganisationer inom psykisk ohälsa.

Se kampanjfilmen här intill och läs mer via ingångarna nedan.

>

OM ANHÖRIGPROJEKTET

Anhörigprojektet verkar för att förbättra anhörigas situation, oavsett vilken form av psykisk ohälsa det handlar om. För att göra det jobbar vi mot psykiatrin, politiker, media samt samverkar med intresseorganisationer inom psykisk ohälsa. Anhörigprojektet finansieras av Allmänna arvsfonden och drivs av Schizofreniförbundet och NSPH (Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa) som är ett nätverk bestående av tolv medlemsorganisationer.

Allmänna arvsfonden