Vart kan jag vända mig?

Det är inte helt lätt att veta vart man ska vända sig för att får hjälp och stöd i olika frågor. Här har vi samlat länkar där du kan hitta mer information.

 

Anhörigstöd i din kommun

För att få information om vilket anhörigstöd som finns i din kommun kan ett första steg vara att kontakta din kommun och fråga efter anhörigkonsulent. Klicka här för kontaktuppgifter

Organisationer och föreningar

Medlemsorganisationer och föreningar kan vara en bra väg att träffa andra i samma situation, samt också få mer kunskap via seminarier och aktiviteter. Här hittar du en lista på medlemsorganisationerna inom NSPH.

Frisk och Fri – Riksföreningen mot ätstörningar (tidigare Anorexi/Bulimi-Kontakt) http://www.friskfri.se

Riksförbundet Attention, Riksförbundet Attention är en intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) www.attention-riks.se

Riksförbundet Balans, www.balansriks.se

RFHL – Riksförbundet för Rättigheter, Frigörelse, Hälsa, Likabehandling, www.rfhl.se

RSMH – Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, www.rsmh.se

RuS Riksförbundet Ungdom för Social hälsa, www.rus-riks.se

Schizofreniförbundet – Intresseförbundet för personer med schizofreni och liknande psykoser, www.schizofreniforbundet.se

SpeS – Riksförbundet för SuicidPrevention och Efterlevandes stöd, www.spes.se

Svenska ocd-förbundet Ananke, www.ocdforbundet.se

Sveriges Fontänhus, www.sverigesfontanhus.se

ÅSS – Svenska ångestsyndromsällskapet, www.angest.se

FMn – Riksförbundet Föräldraföreningen mot narkotika www.fmn.se

SHedo – Self Harm and Eating Disorders Organisation www.shedo.se