Hur kan jag hjälpa den som hjälper?

Många anhöriga till personer med psykisk ohälsa lever i en utsatt situation och riskerar att själva drabbas av psykisk ohälsa. Därför är det oerhört viktigt att stöd ges till de som står bredvid och stöttar när någon i deras närhet drabbas av ohälsa eller sjukdom. Det kan till exempel vara en vän, partner, förälder, syskon eller granne. Det är inte nödvändigtvis en släkting som står närmast, det kan lika gärna vara en vän som är den anhöriga.

När man möter anhöriga i sitt yrke kan det vara svårt att veta hur man bäst hjälper. Man kanske är van vid att fokusera på den som är sjuk eller mår dåligt. Men forskning visar att om man ser anhöriga som en resurs och även erbjuder stöd till dem – skapar det bättre förutsättningar som alla vinner på. Ofta behöver det inte vara svåra saker, utan att bli sedd och bekräftad är ett första steg. Anhöriga sitter även på ovärderlig kunskap om den som är sjuk eller mår dåligt. Kunskap som om den tas tillvara har stor nytta för att hjälpa den som är sjuk.

Men framförallt behöver anhöriga stöd för egen del – för att inte själva bli sjuka.

Här har vi samlat några tips och råd samt goda exempel till dig som jobbar inom vården, kommunen eller möter anhöriga i ditt yrke.

Tips på hur du kan bli en anhörighjälte!

Konkreta tips till dig dig som möter anhöriga i ditt yrke

anhörig

Intervju med Mats Ewertzon, forskare: “Stödet bör anpassas till individens behov”

anhörigprojektet

Intervju med Pia Nilsson, Anhörigkonsulent; “Lyssna till berättelsen”

Intervju med Lennart Lundin, psykolog och verksamhetssamordnare inom Psykiatri Psykos vid Sahlgrenska ”  “Allt bygger på samarbete med patients nätverk

Samarbete i Dalarna: När samverkan mellan kommunen och organisationer ger extra styrka