Hur kan vi förändra?

Vilka erfarenheter finns om anhörigskap? Finns goda exempel från kommuner, landsting och psykiatrin? Och vad säger forskningen? Här samlar vi intervjuer och upplevelser från människor som är engagerande i anhörigfrågan.