Intervju; “Att göra saker som just du mår bra av är nödvändigt när du är nära någon med psykisk ohälsa”.

Anhörigprojektet

Ingrid Lindholm, projektledare Anhörigprojektet

Vi har ställt 3 frågor till Ingrid Lindholm, projektledare för Anhörigprojektet, om situationen för anhöriga till personer som drabbats av psykisk ohälsa.

Hur ser situationen ut idag för den som är anhörig till någon med psykisk ohälsa?  

I vår enkätundersökning ”Vem hjälper dem som hjälper” med 1393 anhöriga svarade visade det sig att 98% upplever oro för sin anhöriga. Många önskar att de få mer stöd och hjälp i sin roll som anhörig. 48% hade varit sjukskrivna pga sin roll som anhörig. Så situationen är allvarlig. Som det ser ut idag, riskerar människor som stödjer och hjälper någon med psykisk ohälsa själva att drabbas av psykisk ohälsa.

Vad skulle du ge för råd till den som är anhörig? 

1) Se till att ta hand om dig själv! Att göra saker som just du mår bra av är nödvändiga när man är nära någon med psykisk ohälsa. För att kunna orka stödja och finnas där för någon är det viktigt att själv fylla på med energi.

2) Sök hjälp. Det finns stöd att få! Både genom din kommun och via intresseorganisationer. Nationella hjälplinjen t.ex.

3) Våga prata med andra i din närhet. Du är inte ensam!

Vilken förändring behöver ske för att situationen för anhöriga ska förbättras?   

Här behöver kommunerna och landstingen ta ett större ansvar. Inom vård- och stödenheter behöver man inkludera anhöriga. Det har visat sig att både de som är sjuka själva och anhöriga mår bättre när anhöriga inkluderas i vården.  Enligt Socialtjänstlagen har kommunerna har ett ansvar att erbjuda anhöriga stöd. I de flesta kommuner finns det Anhörigkonsulenter som jobbar med att stötta anhöriga på olika sätt. Det är väldigt olika hur det ser ut i landet, och det borde vara en självklarhet att erbjudas stöd var du än bor.