rgb_liten_anhörigprojektet

Anhörigprojektet jobbar för att uppmärksamma och förbättra anhörigas situation, oavsett vilken typ av psykisk ohälsa det handlar om. För att göra det jobbar vi mot psykiatrin, politiker, kommuner, landsting, media och samverkar med intresseorganisationer inom psykisk ohälsa.

Anhörigprojektet belyser dessa frågor genom att
• arbeta för att samhällets och omgivningens stöd bättre ska kunna möta upp behoven för anhöriga
• uppmärksamma och sprida goda exempel av anhörigstöd
• skapa arenor för samverkan
• sprida kunskap och lärdomar från forskning och samarbetspartners för att utveckla metoder för framtiden.

Anhörigprojektet är ett treårigt projekt som startade i oktober 2014, finansieras av Allmänna Arvsfonden och drivs av NSPH tillsammans med Schizofreniförbundet.

Arvsfondsfinansierat projekt

Arvsfondsfinansierat projekt