Avslutade projekt

Utbildning för inflytande

NSPH drev under tre år (2010-2012) ett utbildningsprojekt med stöd av Arvsfonden. Målgruppen har varit personer med erfarenhet av psykisk ohälsa. I samarbete med flera studieförbund har en mängd studiecirklar genomförts med målet att ge deltagarna stöd och kunskap så att man kan påverka sitt eget liv och de verksamheter man berörs av.

Projektledare var Mårten Jansson som nu arbetar vidare inom NSPH med mobilisering av patienter, brukare och anhöriga inom ramarna för PRIO-satsningen.

Antidiskrimineringssatsning

Detta arbete har haft Hjärnkoll/Handisam som huvudman och drivits i samverkan med NSPH. Projektledaren Madelene Persson har under ett år, augusti 2012-augusti 2013, arbetat med att ta fram ett studiecirkelmaterial om diskrimineringsfrågor med fokus på psykisk ohälsa. Flera provcirklar har också genomförts i projektet.

Din rätt, som studiematerialet heter kan beställas från NSPH webbutik.