Brukarrevisionsprojektet

Det arvsfondsfinansierade Brukarrevisionsprojekt som pågick 2015-2018 är nu avslutat. Under de tre åren som projkektet drevs av NSPH och RSMH har har inte mindre än 34 brukarrevisioner fördelade på 6 olika län genomförts.  Hela 119 brukarrevisorer och 15 samordnare har utbildats – som kan fortsätta att möta den allt större efterfrågan på brukarrevisioner som finns från kommuner och landsting.

RSMH kommer fortsatt att erbjuda brukarrevisioner till intresserade kommuner och landsting som vill köpa revisioner eller utbilda revisorer. Är ni intresserade kontakta projektledare Isabella Canow på tel. 08 120 08 062 eller på email: isabella.canow@rsmh.se

 

 

Spridningskonferens om Brukarrevision

26 februari 2018, ABF-huset, Stockholm

Presentation (pdf) Kerstin Evelius, Nationell samordnare psykisk hälsa, Socialdepartementet

Presentation (pdf) Klas Sundström, handläggare, samverkan patient och närstående, VO i SLSO

Presentation Anna Thomsson, SKL

Presentation (pdf) Brukarrevisionsprojektet

Brukarrevisionsprojektet
Isabella Canow, Fredrik Gothnier, Conny Allaskog och Tova Sjödin

 

RSMH söker brukarrevisionssamordnare för kommande brukarrevisioner

Mer information och anmälan

Brukarstyrd brukarrevision av socialpsykiatrins boende i Eskilstuna kommun 2017.

Utförd av Brukarrevisionsprojektet RSMH/NSPH.

Läs mer i rapporten (pdf) 

Brukarrevisionsprojektet som är ett treårigt Arvsfondsprojekt. Projektet ägs av NSPH och förvaltas av RSMH som ansvarar för genomförandet och redovisningen.

Syftet med projektet är att utveckla en metod och en lättfinansierad hållbar verksamhet för att genomföra brukarrevisioner i psykiatriska och socialpsykiatriska verksamheter i hela landet.

Målet är att genomföra revisioner där brukarens erfarenheter och kunskaper om verksamheten tas till vara i ett utvecklingsarbete för en bättre vård och stöd.

Folder om Brukarrevision (pdf)

Läs mer om projektet i vårt faktablad (pdf)

Beställ en brukarrevision (pdf)

Aktuella länkar

RSMHbloggen 

Blogg om Brukarrevisionen

Många deltagare på seminarium om brukarrevision 

Hänt

Brukarrevisionsprojektet har genomfört en brukarrevision och en uppföljning av en tidigare brukarrevision i Stockholms län. Under 2016 kommer brukarrevisionsprojektet att experimentera med mobila team. Som en början har två brukarrevisorer i Karlstad och två brukarrevisorer i Stockholm fått i uppdrag att gemensamt genomföra en brukarrevision på en verksamhet i Stockholm. Det blir ett samarbete mellan brukarrevisorer i Stockholms län och Värmlands län. Vi i projektet ser fram emot resultatet!

Här är en bild på glada brukarrevisorer i samarbetet mellan Karlstad och Stockholm samt teamledaren i Stockholm.

Brukarrevision

 

Extrajobb som Brukarrevisor?

Nu söker vi dig som vill vara med och förbättra den psykiatriska vården!
Vi letar intresserade i Karlstad med omnejd.

För att anmäla ditt intresse eller få veta mer:
Tova Sjödin / Teamledare Värmland.
tova.sjodin@rsmh.se

Jobbannons brukarrevisioner (pdf)

Tidigare genomförda Brukarrevisioner

Brukarstyrd brukarrevision på boendestödet i Mariestads Kommun, 2017

Brukarrevision av det särskilda boendet Långskeppet i Stockholm oktober 2016- januari 2017

Brukarrevisionsrapport avseende Boendestöd Forshaga kommun 2017

Brukarrevision Alby Norrhagen – Särskilt boende i Botkyrka kommun, 2017

Brukarrevision Dalviken, Norrköping, 2017

BrukarrevisionSärskilt boende i Botkyrka kommun, 2017

BrukarrevisonOrrekullavägen 16, Norrköpings kommun, 2017

BrukarrevisionStödboende Hästskon, Tyresö, 2016

Brukarrevision Droppet/Bruket, våren 2016

Brukarrevision av Prima Gröndals Psykosmottagning våren 2016

Brukarrevision, Heldygnsvård, avdelning 25 Psykiatriska kliniken i Norrköping, 2016

Brukarrevision om enheten för hemlösa, 2016

Brukarrevision på Västerorts Aktivitetscenter under hösten 2015

Uppföljning brukarrevision Ung Kraft

Rapport  avseende brukarrevision genomförd på Mellanvården i Lund.
Eller lyssna på inslaget i P4 Malmöhus.

Rapport avseende brukarrevision på gruppbostaden Nya Utsikten i Kristinehamns kommun.

Rapport avseende brukarrevision genomförd i Lunds kommun på verksamheten Stödhuset Kobjer.

Rapport avseende brukarrevision genomförd på boendestödet i Burlövs kommun.