Terése framtidsspaning för brukarinflytande

– Det finns så många brukare och anhöriga som sitter inne med så otroligt mycket värdefull kunskap och erfarenheter. Det är upp till oss som kommun att skapa forum för att ta tillvara detta, säger Terése Ollén Hansson.

Hon är kvalitetsledare inom socialpsykiatrin i Botkyrka kommun och arbetar med att ta fram den perfekta formen för brukarinflytande. Det bästa vore, enligt Terese, att arbeta på flera fronter samtidigt. Öka inflytandet för enskilda personer, öka inflytande i grupper inom verksamheter och att dessutom ha ett aktivt inflytanderåd på kommunal nivå. Hon ser ljust på framtiden och vill att brukarna ska få vara med och påverka ända upp på organisationsnivå.

–Det ska vara en självklarhet eftersom alla beslut påverkar brukarna i slutändan, säger Terése.
Hon vill skapa en miljö och ett arbetsklimat som bidrar till att alla känner sig trygga och vill hitta en bra struktur för arbete med brukarinflytande i grupper.
– Vi har en pågående grupp som har jobbat för att ta fram aktiviteter för brukarna. Vi har ett pågående kvalitetsteam, bestående av personal och brukare, som har jobbat med brukare på särskilt boende för att hitta sätt att motivera till  aktiviteter de vill göra utanför boendet.  De ska göra en mätning av resultatet i slutet av maj och vad jag förstår så har det rullat på bra.
Sen har vi ett till team som är precis i startgroparna och som har inriktning mot träfflokaler och daglig
sysselsättning, säger Terése.

Nyligen startade hon ett inflytanderåd bestående av brukare och anhöriga.
Syftet med inflytanderådet är att öka delaktigheten i kommunens verksamheter på ett övergripande plan.
– Kvalitetsteam och inflytanderåd passar inte för alla och det är viktigt att så många som möjligt får komma
till tals, säger Terése.
Hon anser också att man behöver jobba med inflytande på individnivå för brukare, anhöriga och personal
och under året planerar kommunen att implementera metoden Delat beslutsfattande. För att förbereda
brukare och anhöriga att inta en mer aktiv roll, öka sin egenmakt erbjuds även  studiecirklar för både brukare och anhöriga.
– Det är bara att testa och köra. Det kan inte bli så fel och är dessutom väldigt roligt, säger Terése.