Inom projektet PEER Support, där PEER står för Personlig Egenerfaren Resurs, ska NSPH vara med och utveckla och etablera förutsättningarna för professionella kamratstödjare – en ny yrkesroll inom svensk sjuk- och hälsovård.

Peer support innebär att personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa utbildas till att arbeta som stödpersoner inom verksamheter som erbjuder vård, stöd eller rehabilitering. Detta har prövats under flera år i andra länder som USA, Holland och England med stor framgång. NSPH ska under 2016-2018 ta fram en nationell plattform med riktlinjer och ramar för en svensk utbildning inom peer support, samt utbilda de första peer supportrarna i landet. Projektet finansieras av Allmänna Arvsfonden.

Syftet med PEER Support är etablera peer support som en ny, kvalitetssäkrad yrkesroll i Sverige samt öka kunskapen och medvetenheten om möjligheterna med peer support. Det långsiktiga målet är att peer support ska bli en naturlig del av den svenska sjuk- och hälsovården, och kunna erbjudas brukare i olika faser av sina vårdkontakter.

Välkommen att höra av dig om du vill veta mer om PEER Support – som brukare, vårdgivare, beslutsfattare eller socialpolitiskt engagerad!

Aktuellt:

Vill du veta mer?

Allt material som tagits fram genom projektet går att beställa genom att kontakta oss. Metodhandboken är grundstenen i materialet, men det finns även en kortfattad informationsskrift som heter Vad är peer support? Vid årsskiftet blev den senaste produkten klar: en intervjubaserad skrift som ger en komplett bild av peer support i Sverige. Boken heter Peer support: dåtid, nutid och framtid. Kontakta oss om ni är intresserade!

Framtidskonferens i Stockholm

 

 

 

 

 

Efter tre års arbete inom PEER Support-projektet är det dags att berätta om de erfarenheter och den kunskap vi samlat på oss. Konferensen sker i Stockholm den 28 januari (tidigare utannonserad datum har alltså ändrats).
Läs mer här

Utvärdering för peer support i socialpsykiatrin

Nu är utvärderingen kring peer support inom socialpsykiatrin i Stockholm färdig. Läs den här!
Läs mer här

Kontakt:

Projektledare: Kjell Broström
kjell.brostrom@nsph.se samt 08-120 488 41

Kommunikatör: Martin Falkman
martin.falkman@nsph.se
 samt 08-120 488 40

Regionsamordnare: Sonny Wåhlstedt
sonny@nspig.se samt 070-459 91 15

Utbildningsansvarig: Filippa Gagnér Jenneteg
filippa@nsphig.se samt 070-344 63 39

 

 Läs mer: