Mellan hösten 2014 och sommaren 2017 bedrev NSPH-projektet Din Rätt en rådgivning om rätten att skyddas mot diskriminering. Idag när projektet är avslutat rekommenderar vi dig med frågor av det slaget att använda dig av webbportalen Din Rätt-kompassen!