Kom på tematräff om diskriminering, i Stockholm!

Stockholmare – välkommen på en spännande tematräff om diskriminering, där dina åsikter är med och förändrar!

Vi i det nationella Arvsfondsprojektet Din Rätt skulle ha stor glädje av att få ta del av patienters, brukares och anhörigas erfarenheter av diskriminering. Kom och ta en kvällsfika med oss under något av tre tillfällen i mars! Då kan vi passa på att berätta om vårt antidiskrimineringsarbete och höra mer om hur projektet bäst ska kämpa för att stoppa samhällsorättvisor.

Kvällen kommer innehålla:anmälan
• En informationsdel om vad diskriminering är, vilka ens rättigheter är, vart man kan vända sig och vad själva projektet kan erbjuda.
• Samtal i mindre grupper om erfarenheter och tankar kring diskriminering.
• Tips och praktiskt material, som ni gärna får använda och sprida.

I en trygg miljö pratar vi om de orättvisor i samhället som drabbar personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar eller psykisk ohälsa. Det är förstås gratis att delta på träffen. Alla tre tematräffar äger rum i lokalen Taube på Saturnus Konferens, Hornsgatan 15. Välj en av dem!

Vi bjuder på fika, juice och frukt.

Det som vi i projektet lär oss av er på träffarna kan vi använda när vi sedan ska utbilda t. ex personliga ombud, gode män och förvaltare, eller när vi vill sätta press på makthavare och myndigheter.

Stort tack för ditt deltagande – dina synpunkter och erfarenheter är ovärderliga för oss.

Varmt välkomna!
Projektet Din Rätt

Projektet är ett samarbete mellan NSPH och Allmänna Arvsfonden